Broodfonds

HUB Rhenen verbindt Zelfstandig Professionals op verschillende manieren. Op 1 april 2018 is het Rhenense Broodfonds Cunera officieel van start gegaan, met dank aan HUB Rhenen. Een Broodfonds is een sociaal vangnet voor Zelfstandig Professionals (alternatief voor Arbeids Ongeschiktheidsverzekering). Broodfonds maker Andre Jonkers heeft ons proces naar een Rhenens Broodfonds begeleid. Je kunt je aansluiten bij een Broodfonds als je een informatieavond bij een van de broodfondsmakers hebt gevolgd. Een broodfonds laat een paar keer per jaar nieuwe deelnemers toe. Hiervoor wordt dan een kennismakingsbijeenkomst gehouden. Een kennismakingsbijeenkomst bij een Broodfonds volgt meestal na een informatie avond van een van de broodfondsmakers. De data en locaties worden op de website vermeld https://www.broodfonds.nl/nieuws/agenda.  Op een informatieavond krijg je alle informatie die je nodig hebt om te kijken of je je wilt aansluiten bij een broodfonds.

Broodfonds Cunera kun je bereiken via bestuur.cunera@broodfonds.nl