Blog

Townmaking

We hebben gezien hoe we met grote ideeën, in het klein, praktisch aan de slag kunnen. We hebben een methode aangereikt gekregen, waarbij we, gebaseerd op verkregen ervaringsverhalen …van betrokkenen en de krachten achter deze verhalen tot nieuwe inzichten oplossingsrichtingen komen die succesvol zijn op korte en lange termijn. Deze inspirerende lezing werd op 11 juni gegeven door Indranil Bhattacharya, technology strategist bij Product-Foundry en georganiseerd door HUB Rhenen. We mochten weer veel ZP-ers ontvangen in de hal van het Huis van de Gemeente. De Gemeente Rhenen heeft HUB Rhenen prima gefaciliteerd deze avond. Voor meer informatie over deze methode zie townmaking

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.